Montaż instalacji

Montaż instalacji

Po rozplanowaniu instalacji przychodzi czas na montaż. Najłatwiej jest wykonać go od montażu skrzynek rozprężnych i rozprowadzeniu instalacji z przewodów z polietylenu. Montując przewody w króćcach skrzynek rozprężnych, należy pamiętać o zastosowaniu uszczelek oraz o uszczelnieniu połączenia taśmą aluminiową wentylacyjną bądź kominową. Skrzynki rozprężne należy przymocować do stropu używając kołków rozporowych

.

 

 

Rozprowadzając instalację na odcinkach skrzynka rozprężna – rozdzielacz, warto mocować kanały wentylacyjne do stropu. Idealna do tego zadania jest taśma stalowa perforowana DUH, którą można ciąć na odcinki o odpowiedniej długości i mocować za pomocą kołków rozporowych.

Na odcinkach rozdzielacz – rekuperator można zastosować kanały ze stali ocynkowanej bądź kanały elastyczne aluminiowe. Połączenia rur najlepiej połączyć używając blachowkrętów i uszczelnić owijając taśmą aluminiową wentylacyjną bądź kominową.

Montaż centrali wentylacyjnej aeroRec

Centralę wentylacyjną należy zamontować tak, aby był do niej dostęp, np na nieogrzewanym poddaszu., czy w pomieszczeniach gospodarczych. Centrala wyposażona jest w filtry powietrza nawiewanego do pomieszczenia oraz wywiewanego na zewnątrz. Zastosowano filtry typu P19-301/50 klasa G4/EU5.
Filtry powinny być wymieniane nie rzadziej niż co pół roku, na filtry o takich samych parametrach technicznych.

Jeśli centrala zamontowana jest na nieogrzewanym poddaszu wszystkie kanały wentylacyjne znajdujące się na tymże poddaszu, powinny być izolowane wełną mineralną.

W przypadku gdy centralę zamontowano w pomieszczeniu ogrzewanym, konieczne jest izolowanie kanałów czerpnia-rekuperator oraz wyrzutnia-rekuperator.

Montaż centrali , powinien być przeprowadzony przez osoby przeszkolone.
Niezachowanie kolejności montażu grozi uszkodzeniem centrali.
Nie podłączać centrali do instalacji bez uziemienia!

Centralę należy zamontować w pozycji pionowej, tak by jej ustawienie względem podłoża, zapewniało spadek około 2–3O w stronę króćca odprowadzającego skropliny. Wymagane położenie można uzyskać poprzez odpowiednią regulację nóżek będących na wyposażeniu centrali.

Nóżki należy wkręcić zgodnie z poniższym rysunkiem zwracając szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej kolejności ustawienia podkładek i nakrętek.

 

Uwaga!

Dla podkreślenia informacji, rysunki przedstawiające ustawienie centrali wentylacyjnej, pokazują pochylenie większe niż wymagane 1–2°

Króćce przyłączeniowe przewodów wentylacyjnych o średnicy Ø160 mm należy podłączyć́ do instalacji wentylacyjnej zgodnie z oznaczeniami w niniejszej instrukcji oraz na obudowie centrali.

Króciec rurki odprowadzającej skropliny powinien być podłączony do kanalizacji.

Zaleca się wykonanie syfonu na przewodzie wykraplającym. Jeśli centrala jest zamontowana w strefie nieocieplonej, np. na poddaszu, zaleca się wykonanie syfonu w ciepłej części domu.

Panel LCD użytkownika powinien być połączony z centralą za pomocą dostarczonego przewodu. Maksymalna długość przewodu wynosi 12 m.

Podłączenie elektryczne centrali powinno być wykonane za pomocą dostarczonego przewodu do gniazda sieci elektrycznej ~230 V wyposażonego w bolec uziemiający.

Centrala nie powinna być montowana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak pralnie.

Zaleca się, by centrala miała osobne zabezpieczenie w postaci bezpiecznika nadprądowego typu S191 16C.

Do wejścia dodatkowego EXT można podłączyć przycisk/przełącznik za pomocą przewodu dwużyłowego. W przypadku konfiguracji wejścia EXT na 1-przewietrzanie lub 2-zwiększanie prędkości, powinien to być przycisk monostabilny typu „dzwonkowego”. W przypadku konfiguracji wejścia EXT na 3-wymuszenie prędkości, powinien to być przełącznik bistabilny. Długość przewodu nie powinna przekraczać kilkunastu metrów.

Zapytaj o produkt

    [recaptcha]