Regulacja instalacji

panel użytkownika

Wykonanie rozprowadzenia przewodów wentylacyjnych w domu jednorodzinnym oraz montaż centrali wentylacyjnej, to już prawie wszystko, co jest związane z instalacją wentylacji z odzyskiem ciepła. Pozostaje do wykonania jeszcze jeden ostatni krok, czyli regulacja całego systemu.

 

Regulacja układu wentylacji polega na takim ustawieniu anemostatów nawiewnych lub dodatkowo przepustnic kanałowych, aby uzyskać zaprojektowane wydatki powietrza wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu. Dobrze zaprojektowany system nie będzie wymagał znacznego tłumienia powietrza na poszczególnych nawiewnikach, gdyż obliczenia oporów hydraulicznych zostaną wykonane tak, aby wymagany rozdział powietrza był doprowadzany do pomieszczeń przewodami o przemyślanej długości i średnicy.

 

Regulację proponujemy wykonać zaczynając od najdalszych punktów instalacji, sprawdzając, a następnie ustawiając pożądany przepływ powietrza, poprzez przykręcenie lub odkręcanie talerzyka nawiewnika. Sprawdzenie przepływu należy wykonać przy wykorzystaniu anemometru, czyli urządzenia do sprawdzania wielkości przepływu powietrza.

 

Kolejne kroki regulacji systemu będą przebiegały analogicznie, przy zachowaniu zasady, regulacji od najdalszego nawiewnika do najbliższego względem rekuperatora. Wraz z postępem prac może się okazać, że coraz więcej powietrza należy stłumić przy kolejnych nawiewnikach, w efekcie czego dalsze punkty, już ustawione, będą miały przyrost wydatku powietrza, więc po przeregulowaniu całego systemu, należy ponownie zmierzyć wydatki powietrza na poszczególnych nawiewnikach i ponownie je ustawić, ale tym razem tak, aby uzyskać wartości proporcjonalne do zaprojektowanych w poszczególnych pomieszczeniach. Może się okazać, że będą to wartości większe od zamierzonych. W takim przypadku, ilość powietrza wentylacyjnego należy płynnie dopasować regulując wydatek powietrza na sterowniku rekuperatora.

 

W przypadku, gdy regulacja nawiewników wymaga ich znacznego zdławienia, może pojawić się hałas powietrza wydmuchiwanego do pomieszczenia. W takim wypadku, zalecamy zastosowanie przepustnicy piankowej typu Inno montowanej w rurze doprowadzającej powietrze do nawiewnika. Poza możliwością zmniejszenia ilości powietrza, przepustnica ta ma doskonałe właściwości tłumiące hałas.

 

Analogicznie regulacje należy wykonać dla części instalacji wywiewnej.

 

Prawidłowo wykonana regulacja gwarantuje prawidłowy rozdział powietrza w domu gwarantując satysfakcje z działania kompletnego systemu wentylacji z rekuperacją.

Zapytaj o produkt

    [recaptcha]