Rozplanowanie instalacji

Rozplanowanie instalacji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej  Rozplanowanie instalacji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej powinna być bardzo dokładnie przemyślana, tak aby zapewniała jak najlepszą pracę układu oraz wygodę użytkowników. Centrala może być umieszczona w pomieszczeniach technicznych, w piwnicy, na poddaszu lub w pomieszczeniach gospodarczych. Należy unikać lokalizacji centrali w pobliżu pomieszczeń sypialnianych.

Wybór lokalizacji skrzynek rozdzielaczowych

Skrzynki rozdzielaczowe powinny być zlokalizowane jak najbliżej centrali wentylacyjnej. Skrzynki mogą być montowane w posadzce (rozdzielacze kątowe) lub w pomieszczeniu (rozdzielacze proste) szczególnie wygodną lokalizacją skrzynek rozdzielaczowych jest ich umiejscowienie na poddaszu, co pozwala łatwo dotrzeć z wentylacją do pomieszczeń na poddaszu użytkowym.

Wybór anemostatów i wywiewników Rozplanowanie instalacji

Nawiewniki oraz wywiewniki powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby przepływające między nimi powietrze gwarantowało jego wymianę w całym budynku. Anemostaty najlepiej umieszczać jak najdalej od drzwi do pomieszczeń, wtedy powietrze będzie przepływało przez największą jego część. Czerpnia oraz wyrzutnia mogą być zamontowane na dowolnej ścianie budynku, z zastrzeżeniem, że czerpnia nie może znajdować się od strony południowej. Odległość czerpni od wyrzutni powinna wynosić minimum 3 metry.

Hałas  Rozplanowanie instalacji

Hałas generowany przez system wentylacji w domu mieszkalnym jest istotnym parametrem oceny komfortu działania całego układu. Projektując rozdział powietrza do poszczególnych pomieszczeń, należy pamiętać o ich przeznaczeniu i ze szczególną uwagą traktować pomieszczenia sypialne, w których użytkownicy domu oczekują skutecznego wytłumienia hałasu, w odróżnieniu od łazienek, kuchni czy pomieszczeń technicznych.

Ustalenie trasy przewodów  Rozplanowanie instalacji

Po wybraniu lokalizacji nawiewników i wywiewników oraz skrzynek rozdzielających, należy połączyć dane elementy przewodami elastycznymi. Dzięki niewielkim średnicom przewodów aeroVent, mogą one zostać ukryte w posadzce, co sprawia, że planowanie trasy przewodów jest bardzo łatwe. Należy jedynie uważać na krzyżowanie się przewodów w posadzce, np. nawiewnego z wywiewnym. Jeżeli rozkład nawiewników i wywiewników wymusza krzyżowanie się przewodów, należy je skrzyżować w technicznej części budynku, najlepiej jak najbliżej centrali wentylacyjnej. Należy pamiętać aby zamontowane drzwi w budynku posiadały szczeliny, tak aby strumień mógł swobodnie przepływać i wentylować pomieszczenia nawet przy zamkniętych drzwiach.

Przykładowy projekt wentylacji

 

Rozplanowanie instalacji rekuperacji

Projektowanie w programach typu CAD

Jednym ze sposobów na rozrysowanie zaplanowanej instalacji jest wykonanie projektu w programie typu CAD. W tym celu można posłużyć się specjalnie przygotowanymi blokami poszczególnych elementów systemu aeroVent. Bloki te obejmują cały typoszereg elementów, co pozwala na zaplanowanie całej instalacji w maksymalnie krótkim czasie. Dodatkowo, dzięki szczegółowym wymiarom, otrzymany projekt będzie możliwie zbliżony do warunków rzeczywistych. Przygotowane bloki można pobrać [tutaj]

Masz pytania?

    [recaptcha]