Dlaczego warto?

Wentylacja mechaniczna

Potrzebujemy czegoś jak powietrza, zwykło się mówić według starego przysłowia. Więc powietrza potrzebujemy jak … powietrza. Jeśli w domu nie ma jego wymiany, nie da się w nim mieszkać. Za wymianę powietrza odpowiedzialna jest wentylacja. Dawniej wymiana powietrza w domach następowała w wyniku ich niedoskonałości, czyli nieszczelności okien i drzwi, a czasami nawet i ścian. Taka wentylacja nazywa się infiltracją. O wentylacji nie mówiono, bo problemem był raczej jej nadmiar niż brak. Obecnie budowane, szczelne, nowoczesne i energooszczędne domy nie pozwalają na infiltrację, więc wymiana powietrza musi zostać właściwie zaprojektowana. Nawet niedawno stosowane kominy wentylacyjne, które wymuszały ruch ciepłego powietrza do góry przestały być efektywne, w przypadku, gdy nie ma napływu powietrza przez nieszczelności budynku.

Tak powstał pomysł zastosowania wentylacji mechanicznej, czyli planowanej dystrybucji powietrza w poszczególnych pomieszczeniach domu. Za ruch powietrza odpowiadają wentylatory napędzane energią elektryczną. Jeśli powietrze jest doprowadzane i odprowadzane do poszczególnych pomieszczeń, możne bardzo dokładnie zaplanować jego ilość niezbędną do zachowania komfortu mieszkania w domu. Od tego już dzieli nas już tylko krok od jeszcze bardziej zaawansowanej wentylacji, czyli systemu, który pozwoli na odzyskanie ciepła z powietrza wydmuchiwanego z domu i przekazywanie go świeżemu powietrzu nawiewanemu do pomieszczeń, system taki potocznie nazywa się rekuperacją.

 

Zdrowy dom

Korzyściami stosowania rekuperacji jest więc gwarancja doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyciąg powietrza zużytego z pomieszczeń, takich jak łazienki, garderoby czy kuchnia.

Efektem ciągłej wymiany powietrza jest również gwarancja utrzymania niskiego poziomu wilgoci, więc koniec z wilgotnymi oknami, ścianami czy ryzykiem ich zagrzybienia. Dom z prawidłowo działającą wentylacją jest „zdrowym domem”.

Wentylacja gwarantuje również, że w domu nie gromadzą się zapachy z kuchni, garderób czy spiżarni. Nawet mieszkające pod dachem czworonogi nie będą uciążliwe dla mieszkańców, gdyż ich specyficzne zapachy będą na bieżąco wentylowane.

 

Skutki złej wentylacji:

Oszczędność

W przypadku zastosowania rekuperacji, olbrzymia ilość ciepła, która mogłaby być bezpośrednio stracona razem z powietrzem wydmuchiwanym na zewnątrz domu zostaje odzyskana, więc koszty opisanego komfortu mieszkania są znacząco zredukowane.

Dzięki odzyskowi ciepła z powietrza wywiewanego., do budynku dostarczane jest powietrze o temperaturze +12°C zamiast–20 °C

 

Dom wyposażony w rekuperację jest nie tylko zdrowym domen, ale równocześnie niedrogim w użytkowaniu. Daje to poczucie satysfakcji dla mieszkańców, kiedy mają świadomość połączenia, z pozoru wykluczających się wzajemnie właściwości, uzyskanego komfortu wraz z obniżonymi kosztami jego otrzymania.