Rekuperacja. Dlaczego warto?

Korzyści z zastosowania rekuperacji

Dlaczego warto zdecydować się na rekuperację?

Potrzebujemy czegoś jak powietrza – zwykło się mówić według starego powiedzenia. Powietrza potrzebujemy więc jak… powietrza. Jeśli w domu nie ma jego wymiany, nie da się w nim mieszkać. Za wymianę powietrza odpowiedzialna jest wentylacja.

Decydując się na rekuperację, można cieszyć się szeregiem korzyści. Pozwala ona na oszczędność energii, poprawę jakości powietrza, komfortu użytkowania oraz ochronę środowiska.

Wentylacja mechaniczna

Dawniej wymiana powietrza w domach następowała w wyniku ich niedoskonałości, czyli nieszczelności okien i drzwi, a czasami nawet i ścian. Taka wentylacja nazywa się infiltracją. O wentylacji nie mówiono, bo problemem był raczej jej nadmiar niż brak.

Obecnie budowane szczelne, nowoczesne i energooszczędne domy nie pozwalają na infiltrację, więc wymiana powietrza musi zostać właściwie zaprojektowana. Nawet niedawno stosowane kominy wentylacyjne, które wymuszały ruch ciepłego powietrza do góry przestały być efektywne w przypadku, gdy nie ma napływu powietrza przez nieszczelności budynku.

Tak powstał pomysł zastosowania wentylacji mechanicznej, czyli planowanej dystrybucji powietrza w poszczególnych pomieszczeniach domu.

Za ruch powietrza odpowiadają wentylatory napędzane energią elektryczną. Jeśli powietrze jest doprowadzane i odprowadzane do poszczególnych pomieszczeń, można bardzo dokładnie zaplanować jego ilość niezbędną do zachowania komfortu mieszkania w domu.

Teraz dzieli nas już tylko krok od jeszcze bardziej zaawansowanej wentylacji. Od systemu, który pozwoli na odzyskanie ciepła z powietrza wydmuchiwanego z domu i przekazywanie go świeżemu powietrzu nawiewanemu do pomieszczeń. System taki potocznie nazywa się rekuperacją.

Dlaczego warto? Straty ciepła.

Dlaczego warto? Rekuperacja to zdrowy dom!

Korzyściami stosowania rekuperacji jest więc gwarancja doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyciąg powietrza zużytego z pomieszczeń, takich jak łazienki, garderoby czy kuchnia.

Efektem ciągłej wymiany powietrza jest również gwarancja utrzymania niskiego poziomu wilgoci, więc koniec z wilgotnymi oknami, ścianami czy ryzykiem ich zagrzybienia. Dom z prawidłowo działającą wentylacją jest „zdrowym domem”. Dzięki regularnej wentylacji, rekuperacja pomaga zapobiegać chorobom związanym z zagrzybieniem i wilgocią, takim jak choroby dróg oddechowych czy astma. Rekuperacja z odzyskiem ciepła pozwala na utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach, co zapewnia komfort termiczny i pozytywnie wpływa na zdrowie mieszkańców.

Rekuperacja zapewnia stałą cyrkulację powietrza i usuwanie zanieczyszczeń, pyłów i wilgoci z pomieszczeń. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza w pomieszczeniach, co wpływa pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Wentylacja mechaniczna jest zazwyczaj cichsza od naturalnej wentylacji, co pozwala na zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach. Zbyt duży hałas wewnętrzny może prowadzić do stresu, zmęczenia i innych negatywnych skutków zdrowotnych.

Wentylacja gwarantuje również, że w domu nie gromadzą się zapachy z kuchni, garderób czy spiżarni. Nawet mieszkające pod dachem czworonogi nie będą uciążliwe dla mieszkańców, gdyż ich specyficzne zapachy będą na bieżąco wentylowane.

Rekuperacja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Rekuperacja przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii, co z kolei zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Proces rekuperacji polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza wentylacyjnego, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia powietrza nawiewanego. W ten sposób zmniejsza się zużycie paliw kopalnych, takich jak gaz, olej, węgiel, co przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i innych zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto, dzięki zastosowaniu rekuperacji, można zmniejszyć potrzebę korzystania z klimatyzacji, co również przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcją i użytkowaniem klimatyzatorów.

W sumie, rekuperacja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisję zanieczyszczeń powietrza, co jest korzystne dla ochrony klimatu i środowiska.

Dlaczego warto? Oszczędność!

Rekuperacja może przyczynić się do oszczędności energii i kosztów związanych z ogrzewaniem lub chłodzeniem pomieszczeń.

Proces rekuperacji polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza wentylacyjnego, które zwykle jest tracone podczas wentylacji pomieszczeń. Dzięki temu można ograniczyć zużycie energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia powietrza nawiewanego, co z kolei prowadzi do oszczędności kosztów związanych z energią.

Ponadto, rekuperacja pozwala na utrzymanie stałej temperatury i wilgotności powietrza, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowników pomieszczeń, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie zużycia energii i kosztów związanych z ogrzewaniem lub chłodzeniem pomieszczeń.

Warto zwrócić uwagę, że koszt instalacji rekuperatora może być wyższy niż koszt tradycyjnego systemu wentylacyjnego. Jednakże, rekuperacja powietrza jest inwestycją długoterminową, która może przynieść znaczne oszczędności energetyczne oraz poprawić jakość powietrza, komfort życia i zdrowie mieszkańców.

Wzrost wartości nieruchomości dzięki rekuperacji

Rekuperacja poprawia jakość powietrza, co jest ważne dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Dlatego też, nieruchomości wyposażone w systemy rekuperacji mogą być atrakcyjniejsze dla potencjalnych nabywców i wynajmujących, co może przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości.

Rekuperacja to bardziej zaawansowana forma wentylacji mechanicznej, która pozwala na odzyskiwanie ciepła lub chłodu z wydmuchiwanego powietrza i wykorzystanie go do ogrzewania lub chłodzenia świeżego powietrza. W ten sposób system rekuperacyjny pozwala na redukcję kosztów energii, a także na osiągnięcie lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach, ponieważ pozwala na filtrację powietrza i usuwanie z niego zanieczyszczeń. To z kolei może przyczynić się do obniżenia kosztów ogrzewania i wentylacji pomieszczeń. W konsekwencji, nieruchomości wyposażone w rekuperatory mogą być bardziej atrakcyjne dla osób szukających oszczędności, co może wpłynąć na wzrost ich wartości.

Rekuperatory są bardzo efektywnym rozwiązaniem energetycznym, co może przyciągać inwestorów, którzy szukają nieruchomości o wysokiej efektywności energetycznej. W konsekwencji, nieruchomości wyposażone w rekuperatory mogą być bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co może wpłynąć na wzrost ich wartości.

Dlaczego warto zdecydować się na instalację? Rekuperacja jest nowoczesnym rozwiązaniem, które może przyciągać inwestorów i nabywców, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań. W konsekwencji, nieruchomości wyposażone w rekuperatory mogą być bardziej atrakcyjne dla takich osób, co może wpłynąć na wzrost ich wartości.

Dlaczego warto?

Głównym powodem stosowania  rekuperacji jest ochrona zdrowia użytkowników budynku

Dlaczego warto? Straty ciepła domu

Jakie są skutki złej wentylacji?

Właściwa wentylacja jest niezbędna dla zapewnienia zdrowia i komfortu mieszkańców i użytkowników pomieszczeń (biur, magazynów, hal produkcyjnych, pomieszczeń użyteczności publicznej etc.), a także dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa mieszkań oraz budynków.

Skutki złej wentylacji dla ludzi

Zła wentylacja pomieszczeń może prowadzić do szeregu negatywnych skutków zdrowotnych dla ludzi, takich jak:

 • Zwiększone ryzyko infekcji i chorób układu oddechowego – w słabo wentylowanych pomieszczeniach może gromadzić się zanieczyszczone powietrze, w tym bakterie, wirusy i pleśnie, co zwiększa ryzyko infekcji i chorób układu oddechowego.
 • Zmęczenie, bóle głowy i zaburzenia koncentracji – w pomieszczeniach z ograniczoną wentylacją, stężenie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza może się zwiększać, co prowadzi do uczucia zmęczenia, bólu głowy i zaburzeń koncentracji.
 • Zaostrzenie objawów astmy i innych chorób układu oddechowego – w pomieszczeniach z ograniczoną wentylacją, stężenie pyłów, dymu, spalin i innych zanieczyszczeń powietrza może się zwiększać, co może prowadzić do zaostrzenia objawów astmy i innych chorób układu oddechowego.
 • Zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – zanieczyszczone powietrze może prowadzić do wzrostu stężenia szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu, co z kolei może prowadzić do zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
 • Wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne – zła wentylacja i stężenie zanieczyszczeń powietrza może wpływać na samopoczucie, zwiększać poziom stresu oraz wpływać na zdrowie psychiczne.

Warto zwracać uwagę na jakość wentylacji w pomieszczeniach, w których przebywamy, szczególnie w przypadku pomieszczeń zamkniętych, w których przebywamy dłuższy czas, takich jak biura, szkoły, sale konferencyjne czy mieszkania. Dobrej jakości wentylacja jest kluczowa dla zapewnienia dobrego zdrowia i komfortu użytkowników pomieszczeń.

Skutki złej wentylacji dla mieszkań i budynków

Zła wentylacja może prowadzić do szeregu negatywnych skutków dla budynku, w tym:

 • Zwiększone ryzyko wilgoci i pleśni – brak lub niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może prowadzić do nagromadzenia się wilgoci, która z kolei prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów.
 • Pleśnie i grzyby mogą powodować uszkodzenia strukturalne budynku oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
 • Zwiększone ryzyko korozji – w pomieszczeniach z ograniczoną wentylacją może zwiększać się stężenie szkodliwych substancji chemicznych, takich jak tlenki azotu i siarki, co z kolei może przyczynić się do korozji elementów konstrukcyjnych budynku.
 • Zwiększone ryzyko uszkodzeń materiałów – w przypadku, gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka, a wentylacja jest niewystarczająca, może dochodzić do zwiększonego zużycia materiałów budowlanych, co prowadzi do przyspieszonego ich zużycia i uszkodzeń.
 • Zwiększone ryzyko pożaru – w przypadku braku lub niewłaściwej wentylacji, w pomieszczeniach zwiększa się stężenie gazów, takich jak tlenki węgla, co zwiększa ryzyko pożaru.
 • Zwiększone koszty utrzymania budynku – brak właściwej wentylacji może prowadzić do szybszego zużycia elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych, co z kolei prowadzi do konieczności częstszych remontów i zwiększonych kosztów utrzymania budynku.

Właściwa wentylacja jest niezbędna dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa budynku oraz dla zapewnienia komfortu użytkowników pomieszczeń. Dlatego też, należy zwracać uwagę na jakość wentylacji w budynkach oraz regularnie przeprowadzać kontrole i konserwację systemów wentylacyjnych.

Nie eksperymentuj. Wybierz sprawdzone urządzenie!

Rekuperator Flat

Rekuperator
Flat

Rekuperator Reversus

Rekuperator
Reversus

Rekuperator Breva

Rekuperator
Breva

Zobacz również:

Odkurzacze centralne aeroVac – sprawdź tutaj.

Scroll to Top