Rekuperacja: Projektowanie i montaż
- Rozplanowanie instalacji

Lokalizacja centrali wentylacyjnej

Rozplanowanie instalacji. Lokalizacja centrali wentylacyjnej powinna być bardzo dokładnie przemyślana, tak aby zapewniała jak najlepszą pracę układu oraz wygodę użytkowników. Centrala może być umieszczona w pomieszczeniach technicznych, w piwnicy, na poddaszu lub w pomieszczeniach gospodarczych. Należy unikać lokalizacji centrali w pobliżu pomieszczeń sypialnianych.

Najlepsza lokalizacja centrali to:

1 – pomieszczenie techniczne
2 – piwnica
3 – poddasze
4 – pomieszczenie gospodarcze

Należy unikać lokalizacji centrali w pobliżu pomieszczeń sypialnianych!

Rozplanowanie instalacji. Wybór lokalizacji centrali wentylacyjnej.

Wybór lokalizacji skrzynek rozdzielaczowych

Skrzynki rozdzielaczowe powinny być zlokalizowane jak najbliżej centrali wentylacyjnej. Skrzynki mogą być montowane w posadzce (rozdzielacze kątowe) lub w pomieszczeniu (rozdzielacze proste). Szczególnie wygodną lokalizacją skrzynek rozdzielaczowych jest ich umiejscowienie na poddaszu, co pozwala łatwo dotrzeć z wentylacją do pomieszczeń na poddaszu użytkowym.  Rozplanowanie instalacji.

Skrzynki rozdzielaczowe

Skrzynki rozdzielaczowe powinny być zlokalizowane jak najbliżej centrali wentylacyjnej. Skrzynki mogą być montowane w posadzce (rozdzielacze kątowe) lub w pomieszczeniu (rozdzielacze proste).

Czerpnia i wyrzutnia

Czerpnia oraz wyrzutnia mogą być zamontowane na dowolnej ścianie budynku, z zastrzeżeniem, że czerpnia nie może znajdować się od strony południowej. Odległość czerpni od wyrzutni powinna wynosić minimum 3 metry. 

Rozplanowanie instalacji. Wybór lokalizacji skrzynek, czerpni i wyrzutni.

Wybór anemostatów i wywiewników

Nawiewniki oraz wywiewniki powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby przepływające między nimi powietrze gwarantowało jego wymianę w całym budynku. Anemostaty najlepiej umieszczać jak najdalej od drzwi do pomieszczeń, wtedy powietrze będzie przepływało przez największą jego część. Czerpnia oraz wyrzutnia mogą być zamontowane na dowolnej ścianie budynku, z zastrzeżeniem, że czerpnia nie może znajdować się od strony południowej. Odległość czerpni od wyrzutni powinna wynosić minimum 3 metry.

Rozplanowanie instalacji: Ustalenie trasy przewodów

Po wybraniu lokalizacji nawiewników i wywiewników oraz skrzynek rozdzielających, należy połączyć dane elementy przewodami elastycznymi. Dzięki niewielkim średnicom przewodów aeroVent, mogą one zostać ukryte w posadzce, co sprawia, że planowanie trasy przewodów jest bardzo łatwe. Należy jedynie uważać na krzyżowanie się przewodów w posadzce, np. nawiewnego z wywiewnym.

Jeżeli rozkład nawiewników i wywiewników wymusza krzyżowanie się przewodów, należy je skrzyżować w technicznej części budynku, najlepiej jak najbliżej centrali wentylacyjnej. Należy pamiętać aby zamontowane drzwi w budynku posiadały szczeliny, tak aby strumień mógł swobodnie przepływać i wentylować pomieszczenia nawet przy zamkniętych drzwiach.

Przykładowy projekt wentylacji

Rozplanowanie instalacji. Przykładowy projekt wentylacji

Rozplanowanie instalacji - hałas

Hałas generowany przez system wentylacji w domu mieszkalnym jest istotnym parametrem oceny komfortu działania całego układu. Projektując rozdział powietrza do poszczególnych pomieszczeń, należy pamiętać o ich przeznaczeniu i ze szczególną uwagą traktować pomieszczenia sypialne, w których użytkownicy domu oczekują skutecznego wytłumienia hałasu, w odróżnieniu od łazienek, kuchni czy pomieszczeń technicznych.

Źródła hałasu

Istnieją dwa źródła hałasu w instalacji wentylacyjnej. Hałas generowany przez wentylatory rekuperatora oraz hałas generowany przez strumień powietrza przepływający w przewodach wentylacyjnych i nawiewnikach. O ile przewody wentylacyjne aeroVent posiadają doskonałe właściwości tłumiące i na kilkumetrowej długości potrafią skutecznie wytłumić hałas wentylatorów, to w przypadku, gdy nawiewniki są niedaleko centrali wentylacyjnej, może się okazać konieczny montaż tłumików na przewodzie nawiewnym tuż za centralą wentylacyjną. W takim przypadku należy zamontować dedykowane tłumiki do przewodów Spiro. Gdy brak na nie miejsca, można zastosować przewody elastyczne z warstwą izolacji, które również mają doskonałe właściwości tłumiące.

Hałas generowany przez przepływający strumień powietrza jest proporcjonalny do jego prędkości. Przy projektowaniu wielkości strumieni powietrza w przewodach wentylacyjnych prowadzających do poszczególnych pomieszczeń nie należy przekraczać prędkości przepływu powietrza ponad 2,5 m/s, co dla przewodów elastycznych o średnicy 75/64 mm daje następujące wielkości przepływów:

  • jeden przewód – dla strumieni do wielkości 28 m³/h
  • dwa przewody – dla strumieni do wielkości 56 m³/h
  • trzy przewody – dla strumieni do wielkości 84 m³/h

Natomiast dobierając liczbę przewodów elastycznych do poszczególnych nawiewników, należy uwzględnić przeznaczenie pomieszczeń, tak aby w szczególności w pomieszczeniach sypialnych, prędkość powietrza w przewodach doprowadzających powietrze nie przekraczała 2 m/s, co odpowiada wydatkowi ok. 22 m³/h.

Projektowanie w programach typu CAD

Jednym ze sposobów na rozrysowanie zaplanowanej instalacji jest wykonanie projektu w programie typu CAD. W tym celu można posłużyć się specjalnie przygotowanymi blokami poszczególnych elementów systemu aeroVent. Bloki te obejmują cały typoszereg elementów, co pozwala na zaplanowanie całej instalacji w maksymalnie krótkim czasie. Dodatkowo, dzięki szczegółowym wymiarom, otrzymany projekt będzie możliwie zbliżony do warunków rzeczywistych. Przygotowane bloki można pobrać tutaj.

Zobacz również:

Odkurzacze centralne aeroVac – sprawdź tutaj.

Scroll to Top