REKUPERACJA
– wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła

Rekuperacja

Zasada działania

Rekuperacja to nowoczesny i energooszczędny rodzaj wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewniający ciągłą i kontrolowaną wymiana powietrza w budynku. Przy czym ciepło ze zużytego wydmuchiwanego powietrza z domu jest odzyskiwane i przekazywane do zimnego powietrza świeżego nawiewanego z zewnątrz. Proces wymiany ciepła odbywa się w rekuperatorze, który również wymusza obieg powietrza i gwarantuje, że strumienie powietrza wydmuchiwanego nie zmieszają się ze świeżym powietrzem nawiewanym.

Obecność czystego, ogrzanego powietrza jest nieocenionym walorem komfortu, tak ważnym dla zapewnienia dobrego samopoczucia dla mieszkańców domu.

Podstawowe pojęcia

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji należy w sposób ciągły dostarczać świeże powietrze do pomieszczeń w których przebywają ludzie. Jednocześnie w tej samej ilości wywiewać je z pomieszczeń, z których intuicyjnie chciałoby się je usunąć. Powietrze należy więc nawiewać do sypialni i salonów, nazywa się je powietrzem nawiewnym, a wywiewać z łazienek, kuchni, garderób, przedsionków i przedpokojów. Powietrze wywiewane nazywa się powietrzem wywiewnym.

Ilość powietrza wentylacyjnego to ilość powietrza nawiewanego do domu. Jego wielkość podaje się w m³/h. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego wynika z kubatury budynku, liczby mieszkańców oraz przeznaczenia pomieszczeń w których projektujemy wentylację.
Ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń mieszkalnych określa norma PN-83/B-03430, która zawiera wytyczne do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego. W domu jednorodzinnym ilość powietrza nawiewanego powinna być zbliżona do ilości powietrza wywiewanego.

Przykładowo, jeśli rekuperator nawiewa 400 m³/h powietrza, to zakłada się, że powinien wywiewać również 400 m³/h powietrza zużytego. Jednak całkowita ilość wymienianego powietrza pozostaje dalej na poziomie 400 m³/h.

Rekuperacja - Opis systemu

System aeroVent został zaprojektowany tak, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników, dla których oprócz czystości powietrza i oszczędności kosztów, znaczenie ma również cicha praca instalacji. System aeroVent to specjalnie dobrane elementy, które sprawiają, że pracująca instalacja nie generuje nadmiernego hałasu w budynku. Przy ich projektowaniu położono szczególny nacisk na skuteczne wyciszenie instalacji.

Rekuperator aeroVent posiada specjalną podwójną obudowę, wypełnioną materiałem tłumiącym. Połączenia elementów nawiewnych realizowane są przewodami elastycznymi, których budowa pozwala na tłumienie dźwięku. Skrzynki rozprężne montowane przed anemostatami zmniejszają prędkość powietrza, redukują do minimum hałas wywoływany pracą instalacji. 

System aeroVent to system, który zapewnia dostarczenie do pomieszczeń świeżego powietrza, z jak najwyższą sprawnością odzysku energii z powietrza z pomieszczeń wywiewanych. Dzięki swojej konstrukcji, praca systemu pozostaje niemal niesłyszalna dla użytkownika, chciałoby się rzec – dyskretna.

Wentylacja mechaniczna jest odpowiedzią na problemy powstałe w wyniku uszczelniania  budynków

Rekuperacja - wentylacja grawitacyjna

nieszczelne okna + wentylacja grawitacyjna

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

szczelne okna + wentylacja mechaniczna

Skutki złej wentylacji

W budynku z nieprawidłowo działającą wentylacją pojawiają się niepożądane efekty. Dotyczą one zarówno osób w nim mieszkających, jak i struktury budynku jako takiego. Ludzie zamieszkujący budynek bez prawidłowej wentylacji czują się senni, mają bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet objawy alergii. Dla budynku to przede wszystkim konsekwencje nadmiaru wilgoci, który powoduje namnażanie pleśni oraz zwiększone straty ciepła przez wilgotne przegrody.

Oszczędność energii

W dobrze zaizolowanym budynku z prawidłowo działającą wentylacją grawitacyjną, występują poniższe proporcje strat ciepła przez poszczególne przegrody budowlane. Widać, że prawie połowa ciepła jest tracona wraz z usuwanym powietrzem wentylacyjnym.

Czyli nawet niewielki odzysk ciepła wentylacyjnego będzie miał znaczący wpływ na sumaryczny bilans zużycia energii przez budynek. A pamiętajmy, że nowoczesne rekuperatory potrafią odzyskać nawet ponad 90% energii cieplnej z powietrza wydmuchiwanego z budynku.

Dlaczego warto? Straty ciepła domu

W jakich pomieszczeniach warto instalować rekuperację?

Rekuperacja to system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który umożliwia efektywne i oszczędne przewietrzanie pomieszczeń. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w nowoczesnych, energooszczędnych domach, w których izolacja termiczna jest na wysokim poziomie, co może powodować brak dostatecznego przepływu powietrza.

Rekuperacja może być instalowana w różnych pomieszczeniach, ale szczególnie warto rozważyć jej instalację w pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu, takich jak:

  • Salon – to pomieszczenie, w którym zwykle spędza się najwięcej czasu, dlatego warto zapewnić w nim dobrą jakość powietrza i właściwą wilgotność.
  • Sypialnia – dobry sen jest kluczowy dla zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego warto zadbać o odpowiednią jakość powietrza, aby zapewnić sobie i swoim bliskim zdrowy i komfortowy sen.
  • Biuro – w miejscu pracy ważna jest efektywność i koncentracja, dlatego warto zadbać o dobrą jakość powietrza, aby uniknąć bólu głowy i zmęczenia.
  • Kuchnia – w kuchni powstaje dużo pary wodnej i zanieczyszczeń, dlatego warto zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby uniknąć powstawania pleśni i zapachów.
  • Łazienka – w łazience powstaje dużo pary wodnej, co może prowadzić do powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Rekuperacja pozwala na skuteczne usuwanie wilgoci i zapachów.

Ostatecznie, warto rozważyć instalację rekuperacji we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywamy przez dłuższy czas, aby zapewnić sobie i swoim bliskim zdrowe i komfortowe warunki życia.

rekuperacja - Elementy systemu

System aeroVent to system instalacyjny współpracujący z rekuperatorami aeroVent. W skład systemu wchodzą przewody elastyczne, skrzynki rozdzielające i rozprężne oraz nawiewniki i wywiewniki. Powietrze z rekuperatora dystrybuowane jest do poszczególnych pomieszczeń przez system rozdzielaczy i przewodów elastycznych. Głównym elementem całej instalacji jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem do odzysku ciepła – rekuperator aeroVent.

Rekuperatory

Ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowana wymiana powietrza: wywiew zużytego oraz nawiew świeżego z jednoczesnym odzyskiem energii zawartej w powietrzu wywiewanym. Świeże powietrze powinno być dostarczane do pomieszczeń czystych (pokoje oraz sypialnie) natomiast usuwane z pomieszczeń, w których jest to wymagane: kuchnia, łazienki, WC, garderoby itp.

Rekuperator posiada wbudowany wymiennik krzyżowy lub przeciwprądowy. Zaletą wymienników zastosowanych w rekuperatorach aeroVent jest gęstość rozmieszczenia aluminiowych kulis, które wpływają na najwyższą sprawność cieplną urządzenia.

Do rekuperatora doprowadzone jest świeże powietrze, które zasysane jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza. Powietrze wywiewane jest z budynku przy wykorzystaniu przewodu wylotowego oraz wyrzutni powietrza. Zaleca się, aby połączenie rekuperatora z czerpnią i wyrzutnią było realizowane za pomocą elementów metalowych o średnicy Ø200 (rury typu Spiro).

Rekuperatory Rewersus i Flat

Powietrze zewnętrzne, które trafia do rekuperatora zostaje w nim podgrzane powietrzem usuwanym z budynku w wymienniku ciepła oraz oczyszczone na zamontowanych filtrach. Następnie doprowadzone jest do instalacji nawiewnej. Od strony instalacji wewnętrznej znajdują się rozdzielacze powietrza zarówno na przewodzie nawiewnym jak i wywiewnym. Rozdzielacze posiadają jedno wejście o średnicy Ø160 lub Ø200 do podłączeniu przewodów Spiro oraz od 8 do 14 wyjść dostosowanych do średnicy przewodu elastycznego aeroVent Ø75 mm.

Przewodami aeroVent łączy się rozdzielacze ze skrzynkami rozprężnymi podłączonymi odpowiednio do elementów nawiewnych (anemostaty aeroVent 125ANM) bądź wywiewnych (anemostaty aeroVent 125AWM). Skrzynki rozprężne, które posiadają jedno wejście łączące z anemostatem (Ø125) oraz odpowiednio 1, 2 lub 3 wejścia dla przewodów elastycznych Ø75.

Rekuperatory entalpiczne

Rekuperator entalpiczny to rodzaj rekuperatora, który umożliwia odzyskiwanie zarówno ciepła, jak i wilgoci z powietrza wywiewanego, a następnie wykorzystanie ich do ogrzewania i nawilżania powietrza nawiewanego.

Rekuperator entalpiczny działa na zasadzie wymiany ciepła między strumieniami powietrza, które przepływają przez oddzielne kanały wewnątrz urządzenia. Powietrze wywiewane przekazuje ciepło i wilgoć do rdzenia rekuperatora, a następnie powietrze nawiewane pobiera je z powrotem z rdzenia. Dzięki temu, powietrze nawiewane jest ogrzane i nawilżone, a powietrze wywiewane jest schłodzone i osuszone.

Rekuperatory entalpiczne są szczególnie przydatne w klimacie o dużej zmienności temperatury i wilgotności powietrza. Dzięki nim, można osiągnąć większą efektywność w odzyskiwaniu energii z powietrza wywiewanego, co prowadzi do niższego zużycia energii i niższych kosztów ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Ponadto, rekuperatory entalpiczne pozwalają na utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza, co wpływa pozytywnie na zdrowie i komfort mieszkańców lub użytkowników budynku.

Podsumowując, rekuperator entalpiczny to urządzenie umożliwiające odzyskiwanie ciepła i wilgoci z powietrza wywiewanego i wykorzystanie ich do ogrzewania i nawilżania powietrza nawiewanego. Jest to szczególnie przydatne w klimacie o dużej zmienności temperatury i wilgotności powietrza, a także pozytywnie wpływa na efektywność energetyczną i jakość powietrza w pomieszczeniach.

Przewody aeroVent

Elastyczne przewody aeroVent mają za zadanie połączenie elementów nawiewnych oraz wywiewnych z rozdzielaczami przy rekuperatorze.

Rekuperacja przewód wentylacyjny

Średnica zewnętrzna przewodów to zaledwie 75 mm, co sprawia, że bez większego problemu można ukryć je w elementach konstrukcyjnych budynku.

Przewód jest karbowany, co pozwala na jego elastyczne układanie i swobodne prowadzenie bez konieczności montażu dodatkowych kształtek. Karbowana struktura nie wpływa na zwiększenie oporów przepływu powietrza, ponieważ od wewnątrz rura wyłożona jest specjalną gładką powłoką, która zmniejsza współczynnik tarcia. Dodatkowo wpływa na tłumienie hałasu.

Zastosowana powłoka posiada również właściwości antybakteryjne oraz antystatyczne, dzięki czemu zapewnione są higieniczne warunki pracy całej instalacji.

Rozdzielacze

Do połączenia centrali wentylacyjnej z siecią przewodów elastycznych stosuje się skrzynki rozdzielaczowe, potocznie zwane rozdzielaczami. Ich zadaniem jest rozdział powietrza do poszczególnych elementów nawiewnych i wywiewnych. Skrzynki są uniwersalne i nadają się do zastosowania w dowolnych konfiguracjach.

Rozdzielacze przygotowane są w dwóch wariantach: kątowe lub proste. Rozdzielacze kątowe nadają się do całkowitego ukrycia w posadzce. Rozdzielacze proste są bardzo wygodne podczas montażu skrzynek w pomieszczeniach technicznych lub przy rozprowadzeniu instalacji na nieużytkowym poddaszu.

Skrzynki wykonywane są w wersjach z różną ilością wyjść tak aby można było dostosować je do indywidualnych wymagań architektury budynku.

Skrzynki rozdzielaczowe, rozdzielacze - rekuperacja

Nawiewniki oraz wywiewniki

Anemostaty

Nawiewniki oraz wywiewniki systemu aeroVent występuje w średnicy 125 mm. Ich konstrukcja pozwala na regulowanie wielkości strumienia powietrza, co ma zastosowanie w regulacji i zbilansowaniu instalacji.

Anemostaty wykonane są z wysokiej jakości materiału. Przekłada się to na ich estetyczny wygląd w pomieszczeniu, w którym są zamontowane.

W systemie aeroVent występują anemostaty w dwóch wersjach: nawiewnej oraz do wywiewnej.

Zobacz również:

Odkurzacze centralne aeroVac – sprawdź tutaj.

Scroll to Top