REKUPERACJA
– wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła

Rekuperacja

Rekuperacja to nowoczesny i energooszczędny rodzaj wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Taka kontrolowanej wymiany powietrza w budynku jest konieczna dla zapewnienia jego odpowiedniej jakości i temperatury. Obecność czystego, ogrzanego powietrza jest nieocenionym walorem komfortu, tak ważnym dla zapewnienia dobrego samopoczucia dla mieszkańców domu.

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji należy w sposób ciągły dostarczać świeże powietrze do pomieszczeń w których przebywają ludzie. Jednocześnie w tej samej ilości wywiewać je z pomieszczeń, z których intuicyjnie chciałoby się je usunąć. Powietrze należy więc nawiewać do sypialni i salonów, a wywiewać z łazienek, kuchni, garderób, przedsionków i przedpokojów.

Ilość powietrza wentylacyjnego to ilość powietrza nawiewanego do domu. Jego wielkość podaje się w m3/h.

Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego wynika z kubatury budynku, liczby mieszkańców oraz z przeznaczenia pomieszczeń w których projektujemy wentylację.

Ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń mieszkalnych określa norma PN-83/B-03430, która zawiera wytyczne do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego. Norma ta została opracowana dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Rekuperacja - Opis systemu

System aeroVent został zaprojektowany tak, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników, dla których oprócz czystości powietrza i oszczędności kosztów, znaczenie ma również cicha praca instalacji. System aeroVent to specjalnie dobrane elementy, które sprawiają, że pracująca instalacja nie generuje nadmiernego hałasu w budynku. Przy ich projektowaniu położono szczególny nacisk na skuteczne wyciszenie instalacji.

Rekuperator aeroRec posiada specjalną podwójną obudowę, wypełnioną materiałem tłumiącym. Połączenia elementów nawiewnych realizowane są przewodami elastycznymi, których budowa pozwala na tłumienie dźwięku. Skrzynki rozprężne montowane przed anemostatami zmniejszają prędkość powietrza, redukują do minimum hałas wywoływany pracą instalacji. 

System aeroVent to system, który zapewnia dostarczenie do pomieszczeń świeżego powietrza, z jak najwyższą sprawnością odzysku energii z powietrza z pomieszczeń wywiewanych. Dzięki swojej konstrukcji, praca systemu pozostaje niemal niesłyszalna dla użytkownika, chciałoby się rzec – dyskretna.

Wentylacja mechaniczna jest odpowiedzią na problemy powstałe w wyniku uszczelniania  budynków

Rekuperacja - wentylacja grawitacyjna

nieszczelne okna + wentylacja grawitacyjna

Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

szczelne okna + wentylacja mechaniczna

Skutki złej wentylacji

Dla ludzi: bóle głowy, senność, złe samopoczucie, objawy alergii
Dla budynku: pleśń, straty ciepła

Dlaczego warto? Skutki złej wentylacji
Dlaczego warto? Straty ciepła domu
Głównym powodem stosowania  rekuperacji jest ochrona zdrowia użytkowników budynku.

rekuperacja - Elementy systemu

System aeroVent to system instalacyjny współpracujący z rekuperatorami aeroRec. W skład systemu wchodzą przewody elastyczne, skrzynki rozdzielające i rozprężne oraz nawiewniki i wywiewniki. Powietrze z rekuperatora dystrybuowane jest do poszczególnych pomieszczeń przez system rozdzielaczy i przewodów elastycznych. Głównym elementem całej instalacji jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem do odzysku ciepła – rekuperator aeroRec.

Rekuperatory

Ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowana wymiana powietrza: wywiew zużytego oraz nawiew świeżego z jednoczesnym odzyskiem energii zawartej w powietrzu wywiewanym. Świeże powietrze powinno być dostarczane do pomieszczeń czystych (pokoje oraz sypialnie) natomiast usuwane z pomieszczeń, w których jest to wymagane: kuchnia, łazienki, WC, garderoby itp.

Rekuperator posiada wbudowany wymiennik krzyżowy lub przeciwprądowy. Zaletą wymienników zastosowanych w rekuperatorach aeroVent jest gęstość rozmieszczenia aluminiowych kulis, które wpływają na najwyższą sprawność cieplną urządzenia.

Do rekuperatora doprowadzone jest świeże powietrze, które zasysane jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza. Powietrze wywiewane jest z budynku przy wykorzystaniu przewodu wylotowego oraz wyrzutni powietrza. Zaleca się, aby połączenie rekuperatora z czerpnią i wyrzutnią było realizowane za pomocą elementów metalowych o średnicy Ø200 (rury typu Spiro).

Rekuperatory Rewersus i Flat

Powietrze zewnętrzne, które trafia do rekuperatora zostaje w nim podgrzane powietrzem usuwanym z budynku w wymienniku ciepła oraz oczyszczone na zamontowanych filtrach. Następnie doprowadzone jest do instalacji nawiewnej. Od strony instalacji wewnętrznej znajdują się rozdzielacze powietrza zarówno na przewodzie nawiewnym jak i wywiewnym. Rozdzielacze posiadają jedno wejście o średnicy Ø160 lub Ø200 do podłączeniu przewodów Spiro oraz od 8 do 14 wyjść dostosowanych do średnicy przewodu elastycznego aeroVent Ø75 mm.

Przewodami aeroVent łączy się rozdzielacza ze skrzynkami rozprężnymi podłączonymi odpowiednio do elementów nawiewnych (anemostaty aeroVent 125ANM) bądź wywiewnych (anemostaty aeroVent 125AWM). Skrzynki rozprężne, które posiadają jedno wejście łączące z anemostatem (Ø125) oraz odpowiednio 1, 2 lub 3 wejścia dla przewodów elastycznych Ø75.

Przewody aeroVent

Elastyczne przewody aeroVent mają za zadanie połączenie elementów nawiewnych oraz wywiewnych z rozdzielaczami przy rekuperatorze.

Rekuperacja przewód wentylacyjny

Średnica zewnętrzna przewodów to zaledwie 75 mm, co sprawia, że bez większego problemu można ukryć je w elementach konstrukcyjnych budynku.

Przewód jest karbowany, co pozwala na jego elastyczne układanie i swobodne prowadzenie bez konieczności montażu dodatkowych kształtek. Karbowana struktura nie wpływa na zwiększenie oporów przepływu powietrza, ponieważ od wewnątrz rura wyłożona jest specjalną gładką powłoką, która zmniejsza współczynnik tarcia. Dodatkowo wpływa na tłumienie hałasu.

Zastosowana powłoka posiada również właściwości antybakteryjne oraz antystatyczne, dzięki czemu zapewnione są higieniczne warunki pracy całej instalacji.

Rozdzielacze

Do połączenia centrali wentylacyjnej z siecią przewodów elastycznych stosuje się skrzynki rozdzielaczowe, potocznie zwane rozdzielaczami. Ich zadaniem jest rozdział powietrza do poszczególnych elementów nawiewnych i wywiewnych. Skrzynki są uniwersalne i nadają się do zastosowania w dowolnych konfiguracjach.

Rozdzielacze przygotowane są w dwóch wariantach: kątowe lub proste. Rozdzielacze kątowe nadają się do całkowitego ukrycia w posadzce. Rozdzielacze proste są bardzo wygodne podczas montażu skrzynek w pomieszczeniach technicznych lub przy rozprowadzeniu instalacji na nieużytkowym poddaszu.

Skrzynki wykonywane są w wersjach z różną ilością wyjść tak aby można było dostosować je do indywidualnych wymagań architektury budynku.

Rekuperacja - rozdzielacze

Nawiewniki oraz wywiewniki

Anemostaty

Nawiewniki oraz wywiewniki systemu aeroVent występuje w średnicy 125 mm. Ich konstrukcja pozwala na regulowanie wielkości strumienia powietrza, co ma zastosowanie w regulacji i zbilansowaniu instalacji.

Anemostaty wykonane są z wysokiej jakości materiału. Przekłada się to na ich estetyczny wygląd w pomieszczeniu, w którym są zamontowane.

W systemie aeroVent występują anemostaty w dwóch wersjach: nawiewnej oraz do wywiewnej.

Zobacz również:

Odkurzacze centralne aeroVac – sprawdź tutaj.

Przewiń do góry