Rekuperacja: projektowanie i montaż
- Regulacja instalacji

Wykonanie rozprowadzenia przewodów wentylacyjnych w domu jednorodzinnym oraz montaż centrali wentylacyjnej, to już prawie wszystko, co jest związane z instalacją wentylacji z odzyskiem ciepła. Pozostaje do wykonania jeszcze jeden ostatni krok: regulacja instalacji, czyli regulacja całego systemu wentylacji.

Regulacja układu wentylacji polega na takim ustawieniu anemostatów nawiewnych lub dodatkowo przepustnic kanałowych, aby uzyskać zaprojektowane wydatki powietrza wentylacyjnego w każdym pomieszczeniu.

Dobrze zaprojektowany system rekuperacji nie będzie wymagał znacznego tłumienia powietrza na poszczególnych nawiewnikach. Obliczenia oporów hydraulicznych zostaną wykonane tak, aby wymagany rozdział powietrza był doprowadzany do pomieszczeń przewodami o przemyślanej długości i średnicy.

Regulację proponujemy wykonać zaczynając od najdalszych punktów instalacji, sprawdzając, a następnie ustawiając pożądany przepływ powietrza, poprzez przykręcenie lub odkręcanie talerzyka nawiewnika. Sprawdzenie przepływu należy wykonać przy wykorzystaniu anemometru, czyli urządzenia do sprawdzania wielkości przepływu powietrza.

Kolejne kroki regulacji instalacji systemu będą przebiegały analogicznie, przy zachowaniu zasady regulacji: od najdalszego nawiewnika do najbliższego względem rekuperatora.

Wraz z postępem prac może się okazać, że coraz więcej powietrza należy stłumić przy kolejnych nawiewnikach. W efekcie tego dalsze punkty, już ustawione, będą miały przyrost wydatku powietrza. Po przeregulowaniu całego systemu należy ponownie zmierzyć wydatki powietrza na poszczególnych nawiewnikach i ponownie je ustawić. Tym razem jednak tak, aby uzyskać wartości proporcjonalne do zaprojektowanych w poszczególnych pomieszczeniach.

Może się okazać, że będą to wartości większe od zamierzonych. W takim przypadku ilość powietrza wentylacyjnego należy płynnie dopasować regulując wydatek powietrza na sterowniku rekuperatora.

W przypadku gdy regulacja nawiewników wymaga ich znacznego zdławienia, może pojawić się hałas powietrza wydmuchiwanego do pomieszczenia. W takim wypadku, zalecamy zastosowanie przepustnicy piankowej typu Inno montowanej w rurze doprowadzającej powietrze do nawiewnika. Poza możliwością zmniejszenia ilości powietrza, przepustnica ta ma doskonałe właściwości tłumiące hałas.

Analogicznie regulacje należy wykonać dla części instalacji wywiewnej.

Prawidłowo wykonana regulacja gwarantuje prawidłowy rozdział powietrza w domu gwarantując satysfakcje z działania kompletnego systemu wentylacji z rekuperacją.

Zobacz również:

Odkurzacze centralne aeroVac – sprawdź tutaj.

Scroll to Top